Privacybeleid & Cookies

CPsolar vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk.

CPsolar is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar (ex) klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

CPsolar  houdt zich daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

www.cpsolar.be is een website geregistreerd op naam van CPsolar in België onder het BTW nummer BE 0652.978.165. De hoofdzetel is gelegen te Karnemelkbeekstraat 3, 9600 Ronse. Indien je vragen hebt bij deze verklaring of het beleid, dan kan je steeds contact opnemen via email: info@cpsolar.be.

Als deze vragen verder gaan dan een algemene vraag om inlichtingen, dan dien je je te identificeren. Zodoende zijn wij zeker dat de gevraagde informatie aan de juiste persoon verstrekt wordt.

Doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt

  • Het accepteren en uitbrengen van een aanbod aan een bestaande of potentiële klant door CPsolar.
  • Wanneer u contact heeft met CPsolar om uw verzoek of vraag te behandelen en voor de verder genoemde doeleinden in deze privacyverklaring. Dit contact kan telefonisch zijn (waarbij al dan niet gesprekken kunnen worden gemonitord zijn voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden), per e-mail, via het contactformulier, via een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mail of via een andere aan u aangeboden elektronische boodschap, enquêtes, prijsvragen of (panel)onderzoeken, (mobiele) websites inclusief apps, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of via Social media
  • De uitvoering van crediteuren- en debiteurencontrole, zoals een creditcheck, en accountantscontrole
  • De behandeling van klachten, vragen, geschillen en deelname aan Social media
  • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek. Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten door CPsolar. Rechtstreeks, maar ook bijvoorbeeld door campagnes via Social media zoals Facebook, videokanalen zoals YouTube en/of zoekmachines zoals Google. Waarbij we rekening proberen te houden met voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten of diensten en/of op basis van met uw toestemming vastgelegd

Beveiliging en bewaartermijn

CPsolar gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt. Zo zorgt CPsolar ervoor dat uw gegevens goed beveiligd zijn en hebben alleen geautoriseerde personen binnen CPsolar toegang tot uw gegevens. CPsolar bewaart de persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Verder kunnen deze gegevens eventueel langer bewaard worden ten behoeve van statistische doeleinden.

E-mail

Uw e-mailadres kan door het onderdeel van CPsolar waaraan u het e-mailadres verstrekt heeft gebruikt worden voor het toesturen van noodzakelijke informatie over uw producten en diensten (Infomail) en/of voor nieuws, ontwikkelingen en aanbiedingen van (nieuwe) soortgelijke producten en diensten (productmail).

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten of diensten, dan kunt u een mail sturen naar info@cpsolar.be. CPsolar zal zo snel mogelijk na ontvangst uw mail het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen u zich verzet beëindigen.

Recht om klacht in te dienen:

U beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie, indien je het niet eens bent met de manier waarop wij jouw gegevens verwerken.

Gebruik persoonsgegevens door derden

CPsolar laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden toe voor commerciële, goede of ideële doeleinden.

Social media

CPsolar gaat graag, via het web en (eigen) Social media kanalen, in dialoog met klanten, gebruikers van onze diensten, bezoekers van de website over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via Social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden.

Hierbij spant CPsolar zich in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. CPsolar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, CPsolar (persoons-) gegevens vast zal leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. CPsolar is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn Social media kanalen of de content op zijn Social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via ons algemene contactformulier.

Cookies

CPsolar maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of in de randapparatuur wordt opgeslagen (zoals pc, smartphone tablet) of in de sessie van uw browser staat. CPsolar plaatst een aantal cookies op uw randapparatuur (zoals, pc, smartphone of tablet) om uw ervaring online te verbeteren. Zo kan CPsolar eenvoudig inloggen faciliteren, welke pagina’s u bezoekt of welke onderwerpen voor u van belang zijn en uw gegevens bijhouden als u een offerte vraagt of een berekening wilt maken.

Cookies zijn ongevaarlijk. Cookies kunnen geen virussen overbrengen. Elk cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die het aan uw systeem heeft gegeven. Een belangrijk doel van cookies is dat ze gebruikt worden voor uw gemak. Het doel van een cookie is de webserver te vertellen dat u terug bent gekomen op een bepaalde webpagina, of dat u voor bepaalde webpagina’s extra aandacht heeft.

Als u zich bijvoorbeeld registreert bij CPsolar helpt een cookie de webpaginaserver om uw gegevens op te halen. Dit kan nuttig zijn om het proces van het vastleggen van uw persoonlijke gegevens zoals klantnummer, verzendadres etc. vereenvoudigen. Wanneer u onze website weer bezoekt, kunnen de gegevens die u eerder hebt opgegeven weer worden opgehaald. Zo kunt u de functies van onze website die u eerder hebt gekozen, gemakkelijk weer gebruiken en staat deze beter op u ingesteld.

CPsolar werkt soms met serviceproviders die cookies op uw computer zullen zetten om anonieme informatie te verzamelen over de manier waarop u deze website gebruikt. Deze informatie stelt hen in staat om CPsolar te helpen haar inhoud en reclame specifiek te richten op haar klanten. CPsolar staat deze bedrijven echter niet toe om enige persoonsgegevens over u te verzamelen met behulp van deze technologieën.

CPsolar en andere websites

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. CPsolar is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

CPsolar behoudt zich het recht voor om deze en/of dit beleid te wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven. Indien u nog vragen heeft over ons Privacybeleid, gelieve contact op te nemen via email: info@cpsolar.be